skip to Main Content
SantAnna Luxury Suites
Covid19 Useful Info

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Η Σπυριδάκος Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις  οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα  της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη  νόσο Covid-19, προχωρά στην κατάρτιση Πρωτοκόλλων.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης, καθώς και μεμονωμένα πρωτόκολλα για κάθε τμήμα της  εγκατάστασης για τη λήψη μέτρων, την πρόληψη και τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων Covid-19, προκειμένου να  περιοριστεί η εξάπλωση του ιού στο προσωπικό και τους επισκέπτες.

Όλα τα παραπάνω συμμορφώνονται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και με τους υφιστάμενους νόμους και θα  αναθεωρούνται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Βάσει του Σχεδίου, η διεύθυνση του καταλύματος όρισε υγειονομικό συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής  του και έναν ιατρό ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του COVID-19 σε ύποπτο κρούσμα. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση  Ύποπτου Κρούσματος εντός των καταλυμάτων και των χώρων της επιχείρησης.

Στόχος του καταλύματος με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι αφενός να  προστατεύσει το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους του και αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να  λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19.

Αυτά περιλαμβάνουν:

Επικοινωνία

Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Δράσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  (εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες, υπαλλήλους, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ  κοινό).

Αρχείο Καταλύματος και Βιβλίο Συμβάντων

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των  μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης  και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η  επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της  δημόσιας υγείας.

Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση του Βιβλίου Συμβάντων COVID-19 στην υποδοχή του καταλύματος.

Μέτρα ατομικής υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας

Η Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους,  όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα:

∙ Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές  ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο – καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη  διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).

∙ Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και απαιτούμενων υλικών – μέσων,  όπως αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) και υλικά για  στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους  μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του  καταλύματος, δίνει έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό.

∙ Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα  προσώπου, γάντια, φιλέ προστασίας κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες /  κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων  φορέων.

∙ Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.

∙ Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την  ορθή χρήσης τους.

∙ Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του  καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των  απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.

∙ Διαμορφώνει πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης και αντίστοιχα αποχώρησης των εργαζομένων ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων  αποστάσεων.

∙ Δίνει συνεχή ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. προφορική  ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης/υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και  τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, διαδικτυακά κ.λπ.

∙ Εκπαιδεύει σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των ίδιων των εργαζομένων σε περίπτωση εμφάνισης  ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και της Διοίκησης  για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η προβλεπόμενη απομόνωση.

Προσωπικό καταλύματος

Όλα τα μέλη του προσωπικού:

∙ έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να εργαστούν σε τουριστική επιχείρηση και  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πιστοποιητικό υγείας, βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου  εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.)

∙ έχουν εκπαιδευτεί είτε από πιστοποιημένο φορέα είτε από την επιχείρηση στα νέα υγειονομικά  πρωτόκολλα και στις διατάξεις βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

∙ έχουν ενημερωθεί σχετικά με το πώς μεταδίδεται ο ιός Covid-19 και είναι σε θέση να παρέχουν  πληροφορίες στους επισκέπτες.

∙ εκπαιδεύονται σε πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης συγκεκριμένων σημείων, ακολουθώντας  κανόνες υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του ιού (συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή χειραψιών,  φυσική απόσταση, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα και την αναπνευστική  υγιεινή).

∙ εφοδιάζονται με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκες, γάντια).

∙ υποβάλλονται σε θερμικό έλεγχο κάθε πρωί.

∙ συμμορφώνονται αυστηρά με τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19, και εφαρμόζουν ορθές  πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής, όπως: συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για  τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών,  πριν το φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό  στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.  Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής  αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.

Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο / εναλλακτικά  εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα.

Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την  απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.

Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων  από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του  καταλύματος και τους χώρους ανάπαυσης.

Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.

Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.

Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με  λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας. Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου. Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες  μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.

Υποδοχή

 • Αντισηπτικό στην είσοδο του καταλύματος.
 • Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία  στην περιοχή.
 • Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν από τον πελάτη.
 • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser. Το ειδικό kit είναι εξοπλισμένο και τοποθετημένο στην υποδοχή και όλοι οι υπεύθυνοι τήρησης του προγράμματος και  το προσωπικό είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη χρήση του.
 • Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και το αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.
 • Χρήση προστατευτικού υαλοπίνακα στην υποδοχή.
 • Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
 • Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
 • Γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk) για τη διατήρηση των αποστάσεων. • Τοποθετείται επιδαπέδια σήμανση σε απόσταση δύο μέτρων όπου στέκεται ο πελάτης, και κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής.
 • Τροποποιείται η διάταξη των επίπλων και γίνεται ορθή διαχείριση των ατόμων που αναμένουν να εξυπηρετηθούν με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας. • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων.
 • Δίνεται η δυνατότητα για check-in μια μέρα πριν την άφιξη μέσω διαδικτύου και για check-out με τον ίδιο τρόπο για αποφυγή συνωστισμού και τήρηση σωματικών αποστάσεων.
 • Παροτρύνουμε για ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
 • Χρήση ανέπαφου μηχανήματος πιστωτικής κάρτας πιστωτικής.
 • Παροχή αντισηπτικού για απολύμανση μετά από τη χρήση χρημάτων ή μη ανέπαφων πιστωτικών καρτών • Οι πελάτες κρατάν τα κλειδιά του δωματίου τους καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο κατάλυμα και το παραδίδουν μόνο κατά την αναχώρηση τους.
 • Γίνεται απολύμανση των κλειδιών τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση μετά από τη χρήση. • Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών.
 • Check-out μέχρι τις 10:00 π.μ. και check-in από τις 16:00 μ.μ.

Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ  διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνετε επιμελώς και ακολουθείται επαρκής  φυσικός αερισμός του χώρου.

 • Συχνός καθαρισμός και απολύμανση του χώρου υποδοχής καθώς και επαρκής εξαερισμός. ∙ Υπάρχουν πλαστικοποιημένες αφίσες ενημερωτικές σχετικά με τις βασικές οδηγίες υγείας και χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες σε κοινόχρηστους χώρους.

∙ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κοινής χρήσης έχει καταργηθεί κι έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονική  ταμπλέτα η οποία μετά από κάθε χρήση απολυμαίνεται

Δωμάτια  

 • Υπάρχουν πλαστικοποιημένες αφίσες ενημερωτικές σχετικά με τις βασικές οδηγίες υγείας και χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες σε όλα τα δωμάτια.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

∙ Ο καθημερινός καθαρισμός και η αλλαγή σεντονιών, μαξιλαριών και πετσετών πραγματοποιείται μόνο  κατόπιν αιτήματος των επισκεπτών και μόνο κατά την απουσία του από το δωμάτιο με λήψη όλων των  αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ΜΑΠ.

∙ Εναλλακτικά θα ενθαρρύνονται οι επισκέπτες να απορρίπτουν τα σκουπίδια τους σε ποδοκίνητους ειδικούς  κάδους που θα υπάρχουν περιφερειακά του καταλύματος και στην περίπτωση αίτησης αλλαγής σεντονιών,  μαξιλαριών και πετσετών μπορούν να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα σε ειδικές τσάντες για άπλυτα και να  παραλαμβάνουν τον καθαρό ιματισμό συσκευασμένο σε ειδικές τσάντες, χωρίς η καθαρίστρια/καμαριέρα  να χρειάζεται να εισέρχεται του δωματίου.

 • Τα δωμάτια καθαρίζονται κατά την αναχώρηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία αφής. • Μετά την αναχώρηση του επισκέπτη εφαρμόζονται 2 πρωτόκολλα:

Α) Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, το κατάλυμα  εφαρμόζει ενισχυμένες πρακτικές απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, (συσκευή ατμού για  υφάσματα, ειδικά καθαριστικά καθώς και συνδρομή εταιρείας-εξωτερικού συνεργάτη που ειδικεύεται στην  απολύμανση και καθαρισμό) και καθαρίζονται τα φίλτρα των ατομικών κλιματιστικών (split unit) που  έχουμε σ’ όλα τα δωμάτια.

Β) Κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη.

 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες (π.χ. κουρτίνες, ταπετσαρία επίπλων κ.λ.π.) καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
 • Τα δωμάτια, μετά την αναχώρηση παραμένουν κενά και αερίζονται για 4 ώρες.
 • Κάθε δωμάτιο διαθέτει ανεξάρτητο κλιματιστικό (split unit)
 • Τακτική συντήρηση και καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών.
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
 • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές. Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και  απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
 • Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. Η εταιρεία  μας ως extra μέτρο προστασίας χρησιμοποιεί βιοκτόνα πιστοποιημένα υγρά για την ασφαλέστερη εργασία  του προσωπικού και τη διαμονή των πελατών. Η συνεργαζόμενη εταιρεία μας έχει προμηθεύσει με όλα τα  κατάλληλα έγγραφα καταλληλότητας και πιστοποιητικά.
 • Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
 • Αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης. • Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχει για αυτό το λόγο ώστε τα ακάθαρτα να μην έρχονται σε επαφή με τον καθαρό ιματισμό.  • Το κατάλυμα έχει συνάψει συμφωνία με εξωτερικό συνεργάτη για το πλύσιμο και την απολύμανση του  ιματισμού, ο οποίος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά  για τον σωστό καθαρισμό και απολύμανση του ιματισμού και την σωστή εν γένει λειτουργεία της  επιχειρήσεως του.
 • Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων. • Προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών
 • Τα καρότσια για την μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.
 • Πληροφόρηση του πελάτη με ειδική αυτοκόλλητη σήμανση στην πόρτα πώς το δωμάτιο έχει καθαριστεί κι απολυμανθεί.
 • Έχουν αφαιρεθεί από όλα τα δωμάτια, όλα τα αντικείμενα, όπως επιπλέον μαξιλάρια, κουβέρτες και κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων, όπως μενού, περιοδικά, μπλοκ σημειώσεων κ.λπ. • Τα χειριστήρια τηλεόρασης και κλιματισμού διαθέτουν καλύμματα μίας χρήσης.
 • Αντισηπτικό σε όλους τους διαδρόμους και σε περάσματα για δωμάτια.
 • Υπάρχουν μαντηλάκια μιας χρήσης με αντισηπτικό υγρό για την καθημερινή χρήση εντός δωματίου. • η κύριες είσοδοι, οι λαβές των θυρών, οι χειρολισθήρες και άλλα «σημεία αφής» υψηλής συχνότητας απολυμαίνονται συχνά κάθε μέρα.

Παρασκευαστήρια/κουζίνα

 • Τήρηση κανόνων HACCP από το προσωπικό της κουζίνας (αποτύπωση θερμοκρασιών ψυγείων, λίστες παρασκευασμένων φαγητών, θερμοκρασίες ζεστών παρασκευασμάτων).
 • Παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού και πάντα φορώντας τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ.
 • Τήρηση διαδικασίας FIFO (first in – first out).
 • Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στην είσοδο της κουζίνας.
 • Γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών.

Μπαρ

∙ Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής χεριών, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου  από τους πελάτες, συναδέλφους ή τρίτους και χρησιμοποιεί σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό. ∙ Απομακρύνονται όλα τα διακοσμητικά αντικείμενα.

∙ Απομακρύνονται κοινόχρηστα αντικειμένων πολλαπλής χρήσης.

∙ Οι παραγγελίες προωθούνται από το προσωπικό του σέρβις στην κουζίνα ανέπαφα μέσω ηλεκτρονικής  εφαρμογής.

∙ Οι κατάλογοι είναι πλαστικοποιημένοι ώστε να απολυμαίνονται μετά την χρήση και υπάρχει εναλλακτικά  και ηλεκτρονική εφαρμογή για ανέπαφη χρήση.

∙ Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.  ∙ Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών στο εστιατόριο ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την  αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας του χώρου. ∙ Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

∙ Εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων. • Το κατάλυμα είναι πιστοποιημένο με HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), μια διεθνώς  αναγνωρισμένη μέθοδο εντοπισμού και διαχείρισης κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια των  τροφίμων.

 • Υπάρχουν απολυμαντικά χεριών στις εισόδους
 • Μετά την αποχώρηση των πελατών απολυμαίνονται τα τραπέζια
 • Δεν χρησιμοποιούμε τραπεζομάντηλα
 • Το πάτωμα και οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται κι απολυμαίνονται συχνά κάθε μέρα. • Εξωτερικοί πελάτες θα γίνονται δεκτοί εφόσον ακολουθηθεί όλη η διαδικασία όπως στην περίπτωση της κράτησης δωματίου. Πελάτες walk in οι οποίοι δεν έχουν πράξει τα παραπάνω δεν θα εισέρχονται στον χώρο του καταλύματος.
 • Το πρωινό δεν προσφέρεται πλέον σε μπουφέ αλλά σερβίρεται στο τραπέζι κατόπιν παραγγελίας του πελάτη. Η επιλογή εδεσμάτων και ροφημάτων γίνεται από α) ηλεκτρονική εφαρμογή για ανέπαφη χρήση ή β) πλαστικοποιημένο κατάλογο που απολυμαίνεται μετά την χρήση.
 • Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να πάρει το πρωινό στην βεράντα ή στο μπαλκόνι του δωματίου του • Το πρωινό σερβίρεται 07:00-11:00.

Κοινόχρηστοι χώροι

 • Οι κανόνες κοινωνικής απόστασης που εφαρμόζονται στους κοινόχρηστους χώρους • Ειδικές σημάνσεις που υπενθυμίζουν στους πελάτες να διατηρούν την απόσταση μεταξύ τους. • Ειδικές σημάνσεις που υπενθυμίζουν στους πελάτες τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ατόμων. • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών. • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων και όλων των επιφανειών.

Κοινόχρηστες τουαλέτες

 • Περιορισμός των συνωστισμών στα αποχωρητήρια.
 • Σήμανση εντός των αποχωρητηρίων για τον περιορισμό της μετάδοσης μέσω αερολυμμάτων και οδηγίες για το καπάκι της λεκάνης που θα πρέπει να είναι κλειστό όταν χρησιμοποιούμε το καζανάκι. • Προστατευμένο χαρτί υγείας
 • Βρύση με αυτοματισμό για ανέπαφη χρήση για πλύσιμο των χεριών
 • Χειροπετσέτες χάρτινες μιας χρήσης από μηχανισμό διαμοιρασμού
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών. • Καλός αερισμός χώρων
 • Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων και όλων των επιφανειών.
 • Καταγραφή των ωρών καθαρισμού

Πισίνα

 • Λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός κολυμβητών 7 (1 άτομο ανά 5 τ.μ. / 5,00m x 7,50m) • Χλωρίωση: σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05 και εγκύκλιο για την «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»). Συστήνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ (Guidelines for safe  recreational water environments – Volume 2 – Swimming pools and similar environments), η τιμή του  υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της δεξαμενής να είναι 1-3 mg/L για τις κολυμβητικές δεξαμενές  • Χειρωνακτικός έλεγχος (ή χρήση αναλυτή αλογόνου με καταγραφικό χαρτιού) επιπέδων χλωρίου κάθε 4  ώρες για τις κολυμβητικές δεξαμενές και τήρηση αρχείο καταγραφής.
 • Ρύθμιση του pH: οι τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, θα πρέπει να διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. ΥΑ Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05).
 • Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Καθαρισμός και απολύμανση: τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, τακτικός καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ «Προτεινόμενες διαδικασίες για τον καθαρισμό και απολύμανση χώρων φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».
 • Ντους: Ισχυρή σύσταση και έμφαση στην ενημέρωση των πελατών με σχετική σήμανση για χρήση του καταιωνιστήρα πριν και μετά τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Παρέχονται υγρό σαπούνι και υγρό αντισηπτικό στον καταιωνιστήρα.
 • Η χρήση σε πελάτες εκτός καταλύματος επιτρέπεται μόνο εφόσον ακολουθηθεί όλη η διαδικασία όπως στην περίπτωση της κράτησης δωματίου (συμπλήρωση φόρμας κλπ). Πελάτες walk in οι οποίοι δεν έχουν πράξει τα παραπάνω δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα.

Πόσιμο νερό -Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης

 • Η επιχείρηση έχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας • Κατά την επαναλειτουργία μας ακολουθήσαμε τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία: «ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic». • Την δειγματοληψία, ανάλυση κι εργαστηριακή μελέτη του πόσιμου νερού για Legionella spp έχει αναλάβει η συνεργαζόμενη εταιρία Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.
 • Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) λειτουργούν σωστά και συνεχώς κι ελέγχονται να έχουν πάντα νερό μέσα. • Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κάποιος χώρος για μεγάλο διάστημα προστίθεται νερό λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές.

Περιβαλλοντικά μέτρα

Τα περιβαλλοντικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν τα εξής: ∙ Επαρκή αερισμό των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού. Φυσικός αερισμός των χώρων και αποφυγή του συγχρωτισμού των ατόμων σε κλειστούς  χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα.

∙ Καθαρισμό με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, τακτικά και οπωσδήποτε κατά την αλλαγή βάρδιας των  υποδομών και των επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων όπως τουαλέτες, λουτρά  κ.λπ., του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων που  χρησιμοποιούνται.

∙ Απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χώρων όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο  κρούσμα της λοίμωξης Covid-19.

∙ Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση  τους τα ΜΑΠ μιας χρήσης, τα μαντιλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την  απολύμανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.

∙ Συχνό καθαρισμό των ενδυμάτων εργασίας και των συνήθων μέσων ατομικής προστασίας που  χορηγούνται, καθώς και την ασφαλή αποθήκευσή τους.

∙ Μέριμνα για σωστή χρήση των ΜΑΠ.

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19

Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω: ∙ Ο υγειονομικός υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί με τον γιατρό που συνεργάζεται το κατάλυμα που αξιολογεί το περιστατικό.

∙ Εφόσον κριθεί απαραίτητο, γίνεται COVID-19 test και αν βγει θετικό ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για  δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.

∙ Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή. ∙ Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή),  χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.

∙ Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο  συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε  επαφή με εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

∙ Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος.  ∙ Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος του προσωπικού του καταλύματος ασχολείται κατά αποκλειστικότητα  με τυχόν ύποπτο κρούσμα.

∙ Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε σκεπαστό κάδο απορριμμάτων και δεν  ξαναχρησιμοποιείται.

∙ Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί πλύσιμο χεριών.

∙ Η Διοίκηση λαμβάνει μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο προσωπικό του καταλύματος επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα  καθαρισμού χεριών, χαρτομάντιλα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, θερμόμετρα, σακούλες  απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

Εάν ένας εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω: ∙ Ο υγειονομικός υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί με τον γιατρό που συνεργάζεται το κατάλυμα που αξιολογεί το περιστατικό.

∙ Ο υγειονομικός υπεύθυνος του καταλύματος επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου  κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.

∙ Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει σε συγκεκριμένο χώρο με την πόρτα του δωματίου κλειστή. ∙ Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή),  χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.

∙ Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή πελατών και ζητείται να ακολουθήσουν τις  οδηγίες του ΕΟΔΥ.

∙ Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών με έμφαση στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό που  χρησιμοποίησε το πιθανού κρούσμα.

∙ Καλός καθαρισμός των επιφανειών, που αγγίζει συχνά ο ασθενής, ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωμένες  με βιολογικά υγρά.

∙ Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας  χρήσης.

∙ Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο χεριών.

∙ Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).

Ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

Για την καθαριότητα και απολύμανση στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος:

∙ Καλούμε ειδικό συνεργείο απολύμανσης από συνεργαζόμενη εταιρεία

∙ όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί και όλα τα αντικείμενα που είναι εμφανώς  λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά, πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω  οδηγίες, το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα  μιας χρήσης, για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει, μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το  σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.

∙ Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα  «υψηλού κινδύνου».

Back To Top